แจ้งชำระเงิน

สามารถแจ้งชำระเงินง่ายๆได้ 2 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1 แจ้งชำระเงินผ่าน Line
แจ้งชำระเงินผ่านทาง Line
Line@ : @rossaniyom
พร้อมแจ้งข้อมูลดังนี้
  • หลักฐานการโอนเงิน
  • Orderและวันที่ทำรายการใน Mail ตัวอย่าง : [Order #1538] (February 5, 2019)

Line@ : @rossaniyom

ช่องทางที่ 2 แจ้งชำระเงินกรอกแบบฟอร์ม

กรุณากรอกแบบฟอร์ม
เพื่อแจ้งชำระเงิน

No products in the cart.